Województwo wielkopolskie
 
 

 
 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

tel.: 618541000
fax: 618541150

e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
www.poznan.uw.gov.pl

 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Al. Niepodleglosci 34
61-713 Poznań

tel.: 616266666
fax: 616266744

e-mail: kancelaria@umww.pl
www.umww.pl