Województwo łódzkie
 
 

 
 
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

tel.: 426641000, 426641001
fax: 426641040

e-mail: sekretariat@lodz.uw.gov.pl; dyrektorgeneralny@lodz.uw.gov.pl
www.lodz.uw.gov.pl

 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

tel.: 426633001, 426633070
fax: 426633002

e-mail: info@lodzkie.pl
www.lodzkie.pl